OviBlog

Hírek

Tájékoztató az ingyenes étkezésről

2015. augusztus 17.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai változnak 2015. szeptember 1. napjától.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani (továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben és a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2015. évben a 89.408 Ft-ot), vagy
  5. nevelésbe vették.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés és bölcsődei ellátás esetén a mellékelt nyilatkozat kitöltése és leadása szükséges. A mellékletben lévő további segédlet táblázat segítséget nyújt a családban az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, abban az esetben, ha Ön a család jövedelmi helyzetére vonatkozóan kéri a kedvezményt.

Felhívom figyelmét arra, hogy igénybevétel esetén a nyilatkozatot legkésőbb 2015. augusztus 31-ig adja le az óvodában. Nyilatkozat hiányában a kedvezményes étkezés igénybevétele nem lehetséges.

Tájékoztatom T. Szülőt, hogy a kedvezményes étkezés legkorábban 2015. szeptember 1. napjától vehető igénybe.

Ha nevelési év során a viszonyaikban változás következik be, azt haladéktalanul be kell jelenteni (pl. jövedelmi helyzet megváltozása, testvér születése).

Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy a nyilatkozatot büntetőjogi felelőssége tudatában kell megtenni.

Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét

  1. a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye igénybevételére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet,
  2. az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.

Amennyiben további kérdése van a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban, forduljon az intézményvezetőhöz.

Tapolca, 2015. augusztus 13.

Jár a lábam, jár a kezem, és én ezt észre sem veszem. Óvó néni olykor rám szól: Elég már a mocorgásból! Aludni kell, vagy épp enni, de oly nehéz jónak lenni.