Tagintézményeink

Ismerjen meg bennünket

Rólunk

Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, békés légkörben, toleráns, segítőkész, boldog gyermekeket neveljünk.

Célunk, hogy óvodánk segítséget nyújtson a mozgással, helyes táplálkozással, tiszta környezettel az egészséges életvitel megalapozásához. A népi hagyományok ápolásával színesítse a gyermeki személyiséget. A környezet megóvása, megszerettetése, a szülőföld szeretetének megalapozása. A játék és a változatos tevékenységek biztosítása, a gyermeki képességek széleskörű fejlesztése. Önmaguk és társaik feltétlen elfogadása mellett egyéni és közösségi értékekkel gazdagítani a gyerekek óvodában töltött napjait. Mindezeket a célokat nyitott, lelkes, képzett nevelőközösséggel, jól együttműködő szülőkkel valósíthassuk meg.

Nevelésünk, pedagógiai tevékenységünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve, segítsük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az eltérő fejlődési ütemet figyelembe véve. Olyan biztonságos, barátságos, kellemes légkört kívánunk biztosítani az óvodásainknak, ami egyaránt megnyugvással tölti el a gyermekeket és a szüleiket is.

Tagintézményeink értéke a sokszínűség, melyet nevelési programunk is tükröz. A közös elvek, célok, értékek mellett a tagintézmények specialitásai is teret kapnak, megfogalmazódnak, egyéni arculatot biztosítva az ott folyó munkának.

Nevelő közösségünk törekvése, hogy a gyermekeket érzelemgazdag környezetben, sokszínű tevékenységek biztosításával, egyéni képességeiknek megfelelően, differenciáltan fejlesszük. Nevelésünket a gyermekközpontúság, a gyermekek iránti tisztelet és értő sze¬retet határozza meg. Arra törekszünk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen óvodai nevelésünkben, hogy az óvodáskor végére gyermekeinkben megteremtődjenek a kisiskolás korba való átlépés belső, pszichikus feltételei.

image-placeholder.jpg

Mit jelent?

Hagyományőrző Óvoda

Fokozott figyelmet fordítunk a néphagyományok megismertetésére, átörökítésére, az ünnepek közösségformáló hatásának erősítésére, a gyermekek szociális érzékenységének fejlesztésére.

Zöld Óvoda

Odafigyelünk óvodásaink környezettudatos nevelésére, a környezet megóvására, védelmére, szépítésére.

Madárbarát Óvoda

Az Óvoda alkalmazotti közössége elkötelezett híve a madárvédelemnek. Ez irányú tevékenységükben a gyermekek aktív segítőik.

Ovisok száma 2014/2015

Hársfa Tagintézmény
Barackvirág Tagintézmény
Kertvárosi Óvoda

Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Székhelyintézmény)

Horváth Margit

igazgató

Szokolszkyné Hangodi Éva

igazgatóhelyettes

Barackvirág Tagintézmény

Orbánné Gyarmati Bernadett

tagintézmény igazgató

Hársfa Tagintézmény

Vargáné Csóri Márta

tagintézmény igazgató
Jár a lábam, jár a kezem, és én ezt észre sem veszem. Óvó néni olykor rám szól: Elég már a mocorgásból! Aludni kell, vagy épp enni, de oly nehéz jónak lenni.